პროექტის პრეზენტაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი-(ი)ს ფოტო.ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი-(ი)ს ფოტო.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 მაისს, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბისა და გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის წარმომადგენლებმა, გამართეს პრეზენტაცია პროექტისა „თვითმმართველობის ეფექტურობის გაძლიერება მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენებით“.
პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოიების გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება, მოსახლეობის ინფორმირების ახალი ინოვაციური მეთოდების გამოყენბებით.
პრეზენტაციას ესწრებოდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებლის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გამგეობის თანამშრომლები და საკრებულოს წევრები.

ჩოხატაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში ჩატარდა პრეზენტაცია - ვებ პორტალის www.guria.ge ს შესახებ

 

დღეს ჩოხატაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში ჩატარდა პრეზენტაცია – ვებ პორტალის www.guria.ge ს შესახებ. პორტალის გამოყენების მიზანია საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გახრდა. მონაწილეები გაიგეს ვებ გვერდზე მუშაობის პრინციპები, რომელის საშუალებითაც შესაძლებელია მოსახლეობის ინფორმირება ინფოგრაფიკების გამოყენებით 4 მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკითხების შესახებ.
მონაწილეებმა გამოთქვეს მოსაზრებები და ვებ გვერდის გაუმჯობესების მიზნით იმსჯელეს კონკრეტული თემების შესახებ.

პროექტს – „თვითმმართველობის ეფექტურობის გაძლიერება მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენებით” ოზურგეთის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი” და გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი UNDP-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ.

სოფელ ხიდისთავის საბავშვო ბაღში შეიქმნა ჩართულობის ცენტრი

გრძელდება შეხვედრები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის ჩართულობის გასააქტიურებლად, სოფელ ხიდისთავის საბავშვო ბაღში შეიქმნა ჩართულობის ცენტრი, ბაღს გადაეცა მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი და ტელევიზორი სადაც მოსახლეობა შეძლებს ონლაინ რეჟიმში თვალი ადევნოს საკრებულოს სხდომებს და ჩაეთოს მასში, პროექტის ფარგლებში ასევე გრძელდება დაინტერესებულ მოსახლეობასთან მემორანდუმების გაფორმება რათა დაინერგოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების პრინციპი. პროექტის ფარგლებში ჩოხატაურში გაიხსნება კიდევ ორი ცენტრი სოფელ კოხნარში და ერკეთში.

პროექტს „თვითმმართველობის ეფექტურობის გაძლიერება მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენებით“ ფარგლებში, ოზურგეთის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი“ და გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი UNDP-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.

საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლაცია გაზრდის მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ხელს შეუწყობს საკრებულოს მუშაობის კიდევ უფრო ეფექტურობასა და გამჭვირვალობას.

1 2 3 4 17